MISTRZOWSKA SPRZEDAŻ

Czas wspiąć się na wyżyny biznesowe, finansowe i osiągać cele, które do tej pory były Twoimi marzeniami.

Każdej umiejętności można się nauczyć, wpływania na decyzje naszych klientów także.

Dzisiaj klientem jest każdy! Każdego dnia coś sprzedajemy. Sprzedajemy pomysły, poglądy, produkty czy usługi. Rodzina, znajomymi, współpracownicy, klienci biznesowi, dzięki którym się rozwijamy i zarabiamy pieniądze – to właśnie nasi klienci.

Wyobraź sobie, że jesteś w stanie przekonać do własnych pomysłów większość osób. Jak wyglądałoby wówczas twoje życie? Kogo byś kochał, z kim współpracował, gdzie mieszkał i w jakich miejscach bywał?

Do tego potrzebnych jest kilka umiejętności. Jedna z nich okazuje się jednakże kluczowa, pokona ona bowiem 80% twoich wyzwań i zapewni sukces w Twoim życiu osobistym i biznesowym. Jest to mianowicie umiejętność sprzedaży i wpływania na innych. Zorganizowaliśmy szkolenie Mistrzowska Sprzedaż, żebyś mógł dać sobie to, o czym marzysz.

Chcemy Cię zachęcić do osiągnięcia wymarzonych celów!


Twoje najważniejsze korzyści wynikające z uczestnictwa w programie Mistrzowska Sprzedaż:

 • Zwiększysz samoświadomość w obszarze procesu sprzedaży.
 • Osiągniesz lepsze wyniki w sprzedaży.
 • Zdobędziesz większą ilość klientów.
 • Zwiększysz pewność siebie w kontaktach biznesowych i osobistych.
 • Będziesz bardziej skuteczny w realizacji celów osobistych i biznesowych.
 • Poprawisz relacje z klientami i swoim najbliższym otoczeniem.
 • Stworzysz nowe rozwiązania dla powtarzających się wyzwań w pracy i życiu.
 • Będziesz inspirować siebie, klientów i swoich najbliższych do działania.

Podczas szkolenia

Każdy uczestnik uczy się procesu sprzedaży, równocześnie doświadczając procesu zakupowego klienta. "Ogląda" proces z dwóch perspektyw, co pozwala mu lepiej rozumieć klienta na każdym etapie współpracy w ich wspólnym procesie biznesowym.

Podczas szkolenia uczestnicy doświadczają podobnych emocji, które towarzyszą sprzedaży i właśnie kupowaniu.

Całe szkolenie jest prowadzone metodą indukcyjną. To oznacza, że uczestnicy sami odkrywają właściwe, adekwatne postawy i wiedzę, doświadczając ich w wyniku wypracowywania przez zespół, a także dochodzą do indywidualnych wniosków, które rozwijają ich świadomość.

Dzięki takiej metodzie uczenia się uczestnicy całkowicie rezygnują z błędnej wiedzy, która jest zastępowana w trwały sposób w świadomości nową, wypracowaną i sprawdzoną wiedzą podczas całego warsztatu.


Program szkolenia skupia się na Procesie zakupowym i omówieniu jego roli podczas procesu sprzedaży, omówieniu typów psychologicznych, typów klientów, sposobu ich obsługiwania. Ponadto na:

 • przywitaniu z klientem - omówimy i nauczymy się w praktyce stosować: empatię, budować relację, rozpoznawać typ klienta dostosowując do niego sposób obsługi, komplementować, bycia atrakcyjnym wzbudzając pozytywne emocje. W tej części zajmiemy się także aspektem Waszego brandu Texet i wartości, które za nim stoją.
 • rozpoznaniu potrzeb klienta - omówimy i nauczymy się w praktyce stosować: 4 otwarte pytania diagnozujące wszystkie potrzeby klienta, kierować uwagę na klienta, wzbudzać zaufanie,
 • prezentacji produktów - omówimy i nauczymy się w praktyce stosować: unique selling proposition podczas prezentacji, zamieniać cechy produktów na zalety i w konsekwencji na korzyści dla klienta, wzbudzać emocje podkreślając korzyści, wyjątkowość produktów, stosować technikę up - selling w celu sprzedaży droższych produktów.
 • uporaniu się z zastrzeżeniami i obiekcjami klienta - omówimy i nauczymy się w praktyce stosować: próbne zamknięcie sprzedaży wywołujące obiekcje klienta, metody lejka, która sprowadza obiekcje do 1/2 kluczowych, które należy rozwiązać, przewidywania zastrzeżeń, radzenia sobie z obiekcjami klienta.
 • zamknięciu sprzedaży - omówimy i nauczymy się w praktyce rozpoznawać i stosować: sygnały zakupu ze strony klienta, prosić o finalizację zamówień, opanujemy sprawdzone techniki zamykania sprzedaży.